Kasutustingimused

Veebimaakler.ee on kinnisvaralahendus, mis pakub kasutajatele (edaspidi Kasutaja) veebikeskkonda ja turundust tehinguni jõudmiseks.

Lehekülje Veebimaakler.ee  haldajaks on äriühing Smart Estate OÜ (reg nr. 12912203, Tartu linn, Gildi 12, 51005, info@kinnisvaraturundus.ee; Tel: 530 949 71), (edaspidi haldaja/Veebimaakler.ee).


Üldtingimused

Lehekülje haldaja ei ole kohustatud kontrollima ega vastutama kasutaja poolt esitatud andmete õigsuse eest, seega palume hoolitseda selle eest, et esitatud andmed oleksid õiged. Veebimaakler.ee ei võta vastutust, kui kellegi andmeid on kasutatud pahatahtlikult ning kui on tehtud toiminguid kolmanda isiku tahte väliselt. Veebikeskkond jätab endale õiguse pakkumise keskkonnast eemaldada, kui on tulnud ilmsiks mõni vastuoluline tegu.


Haldaja ei võta vastutust, kui tehing ei kulgenud ootuspäraselt, või kinnisvaratehing toimumata jäi. Kinnisvarahuvilised ja kinnisvarapakkujad suhtlevad omavahel otse ilma teenusepakkuja sekkumiseta ning teevad ka tehinguid iseseisvalt. Antud veebilahendus aitab edendada tehinguni jõudmise protsessi, pakkudes kasutajatele antud veebiplatvormi ning osutades tehingut abistavaid teenuseid.

Pärast tehingu toimumist lõppemist deaktiveerib/kustutab Kasutaja enda pakkumise iseseisvalt või teeb selleks eraldi lehekülje haldajale vastavasisulise sooviavalduse.

Lehekülje haldaja jätab omale õiguse teha leheküljel sisulisi (k.a üldsätete ja hinnakirja) puudutavaid muudatusi, et tagada kvaliteetsem kasutamine antud keskkonnas.

 

 

Kinnisvarapakkumise aktiveerimine, muutmine, pikendamine.

Kinnisvara üüri-ja müügipakkumise sisestamine Veebimaakler.ee veebis on tasuline - Ühekordne müügipakkumise aktiveerimine 15€, üüripakkumine 9,99€.

Kinnisvarapakkumine on pärast sisestamist aktiivne 30 päeva ning seda on võimalik ka edaspidi 30 päeva võrra pikendada.

Kinnisvarapakkumise aktiveerimiseks on vajalik valida funktsioon "Sisesta kuulutus" ja täita nõutud väljad.

Kinnisvarapakkumine aktiveerub, kui Kasutaja on vastavate väljade täitmise järel nõustunud Kasutustingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning vajutanud  funktsioonile "Aktiveeri pakkumine". Seejärel suunatakse Kasutaja maksma -  tasumise järel tuleb Kasutajal valida "Tagasi kaupmehe juurde".


Kinnisvarapakkumine aktiveerub pärast  tasumist Veebimaakelr.ee keskkonnas automaatselt ning selle kohta edastatakse Kasutaja e-mailile ka automaatteavitus. Automaatteavitus sisaldab ka viiteid kinnisvarapakkumise edaspidise muutmise kohta.


Pakkumiste infot reklaamitakse haldajale kuuluvates keskkondades Veebimaakler.ee ja Kinnisvaraturundus.ee, lisaks kinnisvaraportaalides Kv.ee, Kinnisvara24.ee ja Kinnisvaraturundus.ee sotsiaalmeedia kanalites Instagram, YouTube, Facebook kui ka kinnisvaragruppides.

Kinnisvaraportaalides Kv.ee ja Kinnisvara24.ee avaldatakse kuulutused mitte hiljem kui 24 tunni jooksul ning Kasutajale edastatakse kuulutuse viited.

 

Enne kinnisvarapakkumise aegumist saab Kasutaja sellest vähemalt 3 päeva varem teavituse, et otsustada, kas pakkumist ka edaspidi 30-päeva võrra pikendada.

Kasutajal on võimalik pakkumist Veebimaakler.ee leheküljel igal ajal muuta või keskkonnast eemaldada.  Veebimaakler.ee leheküljel olevat kuulutust on Kasutajal võimalik redigeerida iseseisvalt.

Kui Kasutaja kuulutamise pärast selle aktiveerimist mingil ajahetkel lõpetab (omal soovil või tehingu toimumise järel), ei kuulu kuulutamise tasu tagastamisele ega tasaarveldusele.


Kinnisvaravideo

 

Kinnisvaravideo hind sõltub kinnisvaraobjekti suurusest (kuni 120m2 - 69€ ja kuni 300m2 - 89€). Video tellimiseks tuleb Kasutajal kuulutust sisestades valida funktsioon "Soovin hinnapakkumist" (Kinnisvaravideo) või võtta selleks eraldi sõnumi teel ühendust. Kinnisvaravideo valmib pärast teostamist 1-2 tööpäeva jooksul.

Video valmimise järel lisatakse see Kliendi kinnisvarakuulutustele ning jagatakse ka sotsiaalmeedias.


Juriidiline konsultatsioon


Tehinguga seotud õigusalaste küsimustega on võimalik pöörduda Veebimaakleri juristi poole, kes tutvub asjaoludega ning annab hinnangu edasise osas. Õigusalane nõustamine on tasuline ja kliendil on võimalik pärast hinnangu saamist otsustada, kas teenuse tellimisega jätkata. Pöörduda saab veebilehe sõnumikasti, e-posti või telefoni teel.


Taganemise kord

Kasutajal on õigus Veebimaakler.ee pakutavast teenusest taganeda juhul, kui teenust ei osutata Veebimaakler.ee-st tuleneval põhjusel (Näiteks Kasutaja poolt tellitud kinnisvaravideo ei ole pärast teostamist avalikustatud 5 tööpäeva jooksul). Sellisel juhul peab Kasutaja oma taganemise soovist teatama lihtkirjalikul viisil e-posti aadressile info@veebimaakler.ee. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse Kasutaja arvelduskontole pärast ostust taganemise sooviavalduse kättesaamist 3 tööpäeva jooksul.


Kasutajal on õigus pärast kasutustingimustega nõustumist ja kinnisvarapakkumise aktiveerimise järel tekkinud õigussuhe igal ajal korraliselt lõpetada, edastades selleks teisele poolele teate. Sellisel juhul kustutab Veebimaakler.ee Kasutaja pakkumise antud veebikeskkonnast.


Maksete töötlemine


Kuulutuste eest tasutakse väljaspool antud veebikeskkonda, pangalingi vahendusel Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas. Valides soovitud pangalingi, avaneb Maksekeskuse kaudu eeltäidetud maksekorraldus, et tellimus täita.Isikuandmete töötlemine

Veebimaakler.ee töötleb isikuandmeid, mille kasutajad on antud keskkonnas edastanud. Täpsem ülevaade isiku andmete töötlemise kohta: Privaatsuspoliitika

Veebimaakler.ee kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka paberjakandjal.

Kasutajal on õigus igal ajal teada, millised andmed tema kohta andmebaasis sisalduvad ning teha selle kohta päringu Veebimaakler.ee e-mail aadressi teel.

Kasutajal on õigus enda isikuandmeid parandada ja täpsustada, samuti nõuda igal ajal enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist.Lõppsätted

Üldsätetega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.

Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ning on kehtivad Kasutaja ja Veebimaakler.ee vahel kogu kestva õigussuhte vältel. Kasutajal (v.a juriidiline isik) on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Veebimaakler.ee ja teiste kasutajate ees.

Veebimaakler.ee platvorm on loodud eesmärgiga ühendada kinnisvarapakkujad ja kinnisvarahuvilised ning muuta tehingute tegemine kiiremaks ja efektiivsemaks.

Veebimaakler.ee ei osuta vahendusteenust ega ka maaklerteenust, vaid pakub üüri-või müügiinfo jagamiseks antud täislahendust ning aitab turundustegevuse ja lisateenuste abil edendada tehinguni jõudmise protsessi.

Kõikide arusaamatuste ja lisaküsimuste tekkimise korral palume Teil pöörduda meie klienditoe poole.

Soovime teenindada enda kliente parimal viisil, seega ootame teenuse tellijatelt heatahtlikku kasutmist ning ka tagasisidet, et teenuse kvaliteeti veelgi paremaks muuta.

Veebilehekülje kasutamisest tekkinud lahkhelid lahendavad kasutaja ja lehekülje haldaja Smart Estate OÜ eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad pooled vaidluse teenuse osutaja (juriidilise isiku) vastu tema asukoha järgi vastavas institutsioonis.