Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203, Tartu linn, Gildi 12, 51005

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille kasutaja on kinnisvarapakkumise sisestamise järgselt Kinnisvaraturundus.ee andmebaasi edastanud (e-maili aadress, telefoninumber) Muuhulgas töödeldakse järgnevaid andmeid:

*Kinnisvarapakkumisega seonduvad andmed: pakkumise kirjeldus, hind, kinnisvarapakkumise ID
*Maksete töötlemiseks edastatud andmed: maksja ees-ja perekonnanimi, pangakontonumber;
*Muul viisil teenuste kasutamise teel saadud andmed: näiteks kirjavahetusena Kasutaja ja Klienditoe vahel (Nimi, e-mail, telefoninumber).


Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks – kasutaja kinnisvarakuulutuse aktiveerimiseks, kinnisvarahuvilistele kontakteerumise võimaluse tagmiseks ja edaspidiste teadete edastamiseks, mis on kasutaja enda huvides, et tagada edukas tehing.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus potentsiaalsetele kinnisvarahuvilistele.


Isikuandmete edasi andmine kolmandatale isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. Veebimaakler.ee võib isikuandmeid edasi anda kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel, eelkõige reklaam- ja turundusteenust pakkuvatele ettevõtetele (sotsiaalmeedia, kinnisvaragrupid sotsiaalmeedias ja kinnisvaraportaalid), mis on kasutajate enda huvides, tagamaks informatsiooni jõudmise võimalikult laiale sihtgrupile. Koostööpartneritele edastatakse kinnisvarapakkumisega soenduvad andmed ja kontaktandmed, mis on edastatud Veebimaakler.ee andmebaasi (E-mail, telefoninumber).


Veebimaakler.ee (Smart Estate OÜ) on isikuandmete vastutav töötleja - ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le


Konfidentsiaalsus

Veebimaakler.ee teeb kõik endast oleneva, et tagada kogutud isikuandmete konfidentsiaalsus ning tõkestada nende levikut.

Lehekülje haldaja ei ole kohustatud kasutajate isikuandmeid säilitama. Koostöö lõppedes teeb kasutaja soovi korral vastavasisulise pöördumise andmete kustutamiseks lehekülje e-posti aadressile: info@veebimaakler.ee